Niğde’de Gezilecek Yerler

Niğde’de Gezilecek Yerler ve en güzel tarihi şehirlerimizden birisi olan Niğde.

Türkiye’nin Her Yerinden Niğde Otobüs Bileti İçin

Her döneme ev sahipliği yapmış olan tarihi şehirlerimizden birisi olan Niğde şehrinde nereleri gezebiliriz?

Önceki dönemlerden bizlere neler miras kalmış?

Niğde mutfağında hangi lezzetlerin bizleri beklediğine gelin hep beraber inceleme yapalım.

Niğde’de Gezilecek Yerler


nigde-gumusler-manastiri

Gümüşler Manastırı

Manastırın yer almış olduğu “Gümüşler Kasabası” orta çağdaki adı ve tarihi hakkında kaynak bulunmamaktadır ve ayrıca büyük bir kaya kilisenin içine oyulan manastır Kapadokya bölgesindeki günümüze iyi bir şekilde korunarak gelmiştir. Tarihin en büyük manastırlarından birisi özelliğini taşımaktadır.


nigde-kalesi

Niğde Kalesi

Niğde’de gezilecek yerler diyoruz ve hatta gezi listesinin ikinci sırasına eklediğimiz Niğde Kalesi. XI. Yüzyılda inşa edildiği düşünülen Niğde Kalesi bugünkü şeklini Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçaslan II. Ruknettin Süleyman Şah ve Alaeddin Keykubat tarafından sağlandığı düşünülmektedir. Fakat kale oldukça eski bir dönemde yapılmış olduğu için bazı kısımları dayanamamış ve yıkılmıştır.


nigde-sungurbey-cami

Sungurbey Camii

İlhanlılar’ın Niğde valisi olan Sungur ağa tarafından yaptırılan, fakat yapılma tarihi henüz net olarak bilinmeyen bir yapıdır. Camii minare kaidesinde bulunan vergi kitabesinde 1335 yılı binanın tamamlanma tarihi olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan yapının minberindeki başka bir kitâbe’de Sungur Ağa ile Ebû Said Bahadır Han’ın adı geçmektedir. Bundan dolayı yapı 1316-1335 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır.

Ayrıca taş işçiliğiyle dikkat çeken mihrap geniş geometrik bordürler ve bir yazılı bordürle çevrelenmiştir. Beş kenarlı nişin içinde geometrik motifler görülür. Hatta köşeleri derin oyulmuş bitkisel süslemeyle dolgu yapılarak yaşmak bölümünde ajurlu bitkisel motifli bölüm ilgi çekicidir. Nişin iki yanında bitkisel süslemeli birer başlık, üstte ise ajurlu dokuz kabora bulunmaktadır. Harimin kuzeyinde yer alan mahfil ajur tekniğinde yapılmış taş korkuluklara sahiptir. Sonuç olarak geometrik geçmelerden oluşturulmuş, yer yer rûmîlerle süslenmiş bu korkuluklardan günümüze sadece doğu kısmındaki ulaşmıştır.nigde-muzesi

Niğde Müzesi

Niğde’de müzecilik faaliyetleri hem ikinci Dünya Savaşı sırasında, hem de Akmedrese’nin İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin deposu olarak kullanılması ile başlatmıştır. 1957 yılında Akmedrese Niğde Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

1977 yılında yeni binasına taşınan müzenin 1982 yılında da ilk teşhir tanzimi yapılmıştır ve İhtiyaç üzerine müzedeki yeni teşhir-tanzim sonrasında 2001 yılında yeniden hizmete sunulmuştur. Müzede, Paleolitik Çağdan günümüze değin kronolojik düzenle sunulan 6 teşhir salonu bulunmaktadır.


nigde-kosk-hoyuk

Köşk Höyük

Dönemin yapı özelliği olan taş temel üzerine kerpiç duvarları kare yapılar Köşkhöyük‘te de mevcuttur. Ayrıca Anadolu’da kafatasının kil ile sıvanması işlemi Köşkhöyük‘teki kazılarda keşfedilmiştir. Yapılan çalışmalarda 4 adet kil sıvalı kafatası bulunmuştur. Buna ek olarak kafatasının kille sıvanması işlemi ilk olarak Milattan önce 8000 yıllarında Ortadoğu’da rastlanmıştır. Obsidien yatakları bakımından son derece zengin bir bölgede; Melendiz Dağları’nın hemen yakınında yer alan Köşk Höyük; gerek Neolitik; gerekse Kalkolitik çağlarda obsidien ticaretinde önemli bir merkez konumundadır.


nigde-kuskayası-kaya-mezarlari

Kuşkayası Kaya Mezarları

Niğde şehrinin, Merkez ilçeye bağlı Karatlı Ka­sabası’nda bulunmaktadır. Kasabanın güneybatısında bulunan kaya mezarları, bir vadinin iki ya­macında bulunuyor. Ayrıca mezarlar vadinin güney yamacında 11 adet, kuzey yamacında 4 adet olmak üzere 15 adettir. Birbirine ben­zeyen bu mezarların içlerinde klineler yer alır. Bir mezarın içinde aşı boyasıyla yapıl­mış dağ keçisini kovalayan köpek figürleri yer almaktadır ve buna ek olarak kaya mezarlarının tama­mının giriş kapıları üzerinde sağır pencere gibi delikler vardır. Bu kapıların sağında ve solunda stilize insan figürleri kabartma ola­rak işlenmiştir.


nigde-aladdin-cami

Niğde Alaaddin Camii

Niğde de bulunan sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabede yayınlanan Mimarlar Üstat sağdık ve kardeşi Gazi’dir. Ayrıca inşa kitabesinde, Müstenireddin adı geçmektedir ve bu şahsın caminin inşaatından sorumlu yapım yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır.

Bazı onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Cami iki kapılıdır. hatta doğuya bakan kapı üzerinde yaz aylarında 09.30 – 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı gölge, kapının taş maharetli elleriyle işleyen ustanın “ Taçlı Kadın Başı” ortaya çıkartmaktadır.(1)


Türkiye’nin Her Yerinden Niğde Otobüs Bileti İçin

www.biletara.com

Niğde Gezilecek Yerler